×

×

பொறுப்பாகாமை

இந்த வலைத்தளத்தில் உள்ள தகவல்கள் பொது தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இந்த தகவலை maaulaa.org வழங்கியுள்ளது, மேலும் தகவலை புதுப்பித்து சரியானதாக வைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கும் அதே சமயத்தில் முழுமையான, துல்லியத்தன்மை, நம்பகத்தன்மை, பொருத்தமற்ற தன்மை அல்லது கிடைக்கும் தன்மை பற்றிய எவ்வித பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்லது உத்தரவாதங்களும் எவை என்பதை நாங்கள் தெரிவிக்கவில்லை. வலைத்தளம் அல்லது எந்த நோக்கத்திற்காக வலைத்தளத்தில் உள்ள தகவல்கள், தயாரிப்புகள், சேவைகள் அல்லது தொடர்புடைய கிராபிக்ஸ். அத்தகைய தகவலை நீங்கள் வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நம்பிக்கையுமே, உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் கண்டிப்பாக உள்ளது. எந்தவொரு நிகழ்விலும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கும் நாங்கள் பொறுப்பேற்க மாட்டோம். தரவு இழப்பு அல்லது இலாபம் எழும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதம் அல்லது எழும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதம், . இந்த வலைத்தளத்தின் மூலம் நீங்கள் maaulaa.org கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இல்லாத மற்ற வலைத்தளங்களுடன் இணைக்க முடியும். அந்த தளங்களின் இயல்பு, உள்ளடக்கம் மற்றும் கிடைக்கும் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. எந்தவொரு இணைப்புகளும் சேர்க்கப்படுவது ஒரு பரிந்துரை அல்லது அவற்றில் வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்துக்களை ஒப்புதல் அளிப்பதாக இல்லை. ஒவ்வொரு முயற்சியும் வலைத்தளத்தை வைத்து சீராக இயங்கச் செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், maaulaa.org எவ்வித பொறுப்புக்கும் எவ்வித பொறுப்பையும் எடுக்காது, எங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட தொழில்நுட்ப சிக்கல்களால் வலைத்தளம் தற்காலிகமாக கிடைக்காது. இந்த இணையதளத்தில் காணப்படும் விளம்பரங்களின் நம்பகத்தன்மைக்கும் அதனால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கும் எந்த வகையிலும் நிர்வாகம் பொறுப்பாகாது, இதனை சான்றாக கொண்டு சட்டப்படியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளமுடியாது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.